Cadmium Tag

Cadmium (แคดเมียม) เป็นโลหะหนักซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายจากการกินและการหายใจ แคดเมียมถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอด และแคดเมียมยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมลูกหมากและไต...

0